Cimatex skapar nya värden och innovativa produkter inom Life Science

Cimatex affärsidé är att utveckla och sälja sjukvårdstekniska och hälsofrämjande produkter med hela världen som marknad.

Vi har produkter inom urologiområdet och för intim användning.