Om Cimatex

 

Cimatex arbetar inom Life Science. Vi utvecklar och säljer sjukvårdstekniska och hälsofrämjande produkter, vår marknad är global.

Hållbarhet och ansvar

Vi vill medverka till att våra produkter gör att den enskilda individen mår bättre, känner sig friare och bidrar till en positiv påverkan för ekonomin och miljön. Det innebär att vi väljer att våra produkters innehåll och tillverkning ur ett hållbarhetsperspektiv ska göra bäst nytta på alla sätt.

Som företag eftersträvar vi att följa FN:s Global Compacts tio principer.

Kontakt

Cimatex AB
Rubanksgränd 11
SE-122 46 Enskede
Sweden

www.cimatex.com
info@cimatex.com

Thore Mäki
Telefon: +46 70 555 00 86
E-post: thore.maki@cimatex.com

Urban Mäki
Telefon: +46 76 103 37 42
E-post: urban.maki@cimatex.com